Session: Real Estate Investment Trusts, Project Development and Valuation

Keynote Speaker: Murat Yünlü (Kamu Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı)

Chair: Emre Alpan İnan (TBB Araştırma ve İstatistik Bölümü Direktörü)

09:15 – 09:30 Prof. Dr. Seow Eng Ong (Department of Real Estate National University of Singapore, Singapore), The Singapore REIT Market: 15 Years On

09:30 – 09:45 Doç. Dr. Feyzullah Yetgin (Halk GYO & GYODER) Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi

09:45 – 10:00 Dr. Simon Huston (Royal Agricultural University, UK), UK Property Investment Overview

10:00 – 10:15 Uğur Yaylaönü (Sermaye Piyasası Kurulu, Muhasebe Standartları Dairesi), Sermaye Piyasası Kanunu Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Düzenlemeleri

10:15 – 10:30 Dr. Birsen Nacar (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu), TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Kapsamında Yeniden Değerleme Uygulamaları

10:30 – 10:45 İzzet Başara (T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı), Bilirkişilik Kanunu ve Getirdiği Yenilikler

10:45 – 11:00 Ali Bora İşbulan (TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.), Real Estate Investment and Financing: Mortgage and Project

11:00 – 11:15 Discussion (Q&A)